5.11 Tactical

index2

5.11 Tactical е Американска фирма, която произвежда качествени продукти, които имат за цел да подобряват безопасността, точността, скоростта и ефективността на всеки, който ги използва.