Garrett

silver5765431222222222222

Garrett е Американска фирма производител на изключително висококачествени продукти свързани с откриването и засичането на метали, злато, метални предмети.