Zeiss

zeiss-logo

Фирмата Zeiss e създадена през 1846г от Carl Zeiss в Jena Германия, като в началото се е занимавала с изработването нa механични и оптични компоненти. Днес е една от най - известните производители на оптични прибори и с едни от най - големите традиции в този бранш.