Shooting Chrony е щатска фирма за производство на измервателна техника още от 1987г. Това е може би най – силната и качествена фирма в производството на уреди за измерване на скоростта на куршуми, стрели, сачми и др.

X
Филтър