Фирмата Zeiss e създадена през 1846г от Carl Zeiss в Jena Германия, като в началото се е занимавала с изработването нa механични и оптични компоненти. Днес е една от най – известните производители на оптични прибори и с едни от най – големите традиции в този бранш.
 
 

X
Филтър