Общовойскови противогаз П-1

Описание

Противогазът П-1 (нарича се още ПЛДЕ противогаз с лицеви дихателни елементи) има същото предназначение, както и другите противогази. Сорбционната му емкост е следната: по зарин, зоман, иприт, хлорциан – 2 g; по синилна киселина – 3 g, по фосген – 6 g. Защитната му мощност по отношение на щатните ОВ се изчислява с формулата @=М.100/С0.V=2.1000/1.40=50 мин.

Видео

За този продукт няма налично видео.

Допълнителна информация

Производител

Добавихте следния продукт в количката: