Регистрация на газово и въздушно оръжие

Регистрация на газово и въздушно оръжие

Със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) от 17.09.2010г. се задължават всички нови собственици на газови оръжия и въздушни оръжия над 24 джаула да уведомят съответното РПУ по местоживеене в 14 дневен срок. Това означава уведомителен режим – просто да знаят, че сте си купили съответното газово или въздушно оръжие.

Споделете тази публикация