Пазаруване онлайн

Закон за оръжията

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯНАРОДНО СЪБРАНИЕУКАЗ № 257На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията...