Blackhawk e създаден през 1993г. в Америка, за да задоволи нуждите на военните и специални части. 

X
Филтър