Корените на фирмата Optimus откриваме във Швеция близо век назад, когато произвеждат печки. В края на 2007 г., шведското Optimus се интегрира в Katadyn. От създаването си в Стокхолм през 1899 г., Optimus разработва и подобрява своите продукти, за да стане първият избор на взискателните потребители по целия свят. Openair животът е свързан с активност, движение, и физически усилия а от Optimus се грижат за вашето добро прекарване винаги и навсякъде.
 

X
Филтър